IP-modeller

IP Modeller kommer ur ett småländskt familjeföretag, grundat 1927. Från att ha sysslat med bl.a. inrednings-, dörr- och modell-snickeri, renodlades verksamheten 1995 till modeller, prototyper, verktyg och fixturer för gjuterier, plast- och fordonsindustrin.

 

Företaget - kunnig personal och moderna maskiner

IP Modeller kommer ut ett småländsk företag grundat 1927. Företaget sysselsatte sig med bl.a. inrednings-,dörr-, och modell-snickerier. Året 1995 renodlades verksamheten och gick ifrån inredning och dörrtillverkning till modeller, prototyper, verktyg och fixtur-tillverkning till bl.a. gjuteri, plast och fordonsindustrin. Branschen och verksamheten har gått från gammalt hederligt hantverk till högteknologiska maskiner. Slutresultatet bygger fortfarande på det personliga kunnandet och detta genom rutinerad personal som har stort personligt ansvar. Med konsekventa investeringar har vi byggt upp en specialiserad tekniknivå och en effektiv maskinpark som idag består utav bl.a. 6 st NC-fräsar varav 3 st är 5-axliga. Idag görs mycket indirekt mot fordonsindustrin genom verktygstillverkning som plast-industrin använder sig utav. 


Vi strävar efter att bibehålla vår höga kvalitet och för att kunna göra detta så har vi certifierat oss enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 Kvalitets Policy

ISO 14001:2015 Miljö Policy

Kvalitétspolicy med kunden i fokus

IP Modeller AB arbetar med kunden i centrum.

Vi på företaget skall möta alla våra intressenters krav genom att använda oss av moderna tillverkningsmetoder med hög teknikutveckling, lång erfarenhet samt den tradition som finns i företaget.

Detta innebär att vi skall hålla hög servicenivå med snabba leveranser till kund, i rätt tid och till rätt plats. Vi skall också leverera absolut rätt kvalitet på varje produkt till samtliga kunder, samt rätt antal.

Detta innebär också att vi måste engagera och motivera samtliga anställda i kvalitetsarbetet samt skapa sådana rutiner och instruktioner som gör det möjligt och underlätta arbetet med att uppfylla de krav vi ställer i vår kvalitetspolicy.

Vi skall som ett led i vårt arbete tillse att vi uppfyller uppsatta krav och ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem och därtill hörande kundkrav.

 

Miljöpolicy

 

IP Modeller AB skall välja produkter, konstruktion och tillverkningsmetoder som har minsta möjliga miljöpåverkan. Hänsyn skall tas till tekniska och ekonomiska aspekter.

Vi skall som ett led i vårt arbete följa tillämpliga lagar och andra krav samt ständigt förbättra verksamheten och därmed förebygga att vår verksamhet påverkar miljön negativt.

Detta innebär att vi måste engagera och motivera samtliga anställda i vårt miljöarbete samt skapa sådana rutiner och instruktioner som underlättar arbetet med att uppfylla de krav vi ställer i vår miljöpolicy.

Vi skall utarbeta och uppdatera miljömål som personalen känner delaktighet i och som vi om möjligt kan mäta och förbättra oss mot.